Kikirdeyenler, kikirdemeyenlere kikirdemeyi anlatsınlar