ÜMMET VE MİLLET.

Bir insan, her zaman bilerek konuşmalı. Dostlar alış verişte görsün misali, bazı insanların duygusal yönlerini kullanarak, çıkar rantı kullanmak, insanı gülünç duruma düşürür.

ÜMMET VE MİLLET. Süleyman GüdülBir insan, her zaman bilerek konuşmalı. Dostlar alış verişte görsün misali, bazı insanların duygusal yönlerini kullanarak, çıkar rantı kullanmak, insanı gülünç duruma düşürür. Konuşulan bir kelime bazen insanları yerin dibine batırırda. Böylece sözü söyleyen, anlamakta geç kalır.Önüne gelen cebini ve çıkarlarını düşünerek, din tüccarlığı yapmakta. Anlamını bilmediği Arapça ile iki kelime dua okumak, Allah adını ve kuranı kullanarak, kendince uydurma fetvalar yaratarak din bezirganlığı yapmak belki kul hakkı yemesine yardımcı olur. Şunu bilmek gerek Hz. Muhammet “Kul hakkı yiyerek, huzuru mahşerde benden şefaat beklemesinler ” diyerek, kul hakkı yemenin cezasının çok ağır olduğunu açıkça ifade etmiştir de, hala kul hakkı yiyerek hüküm sürenler, bunu görmezden de duymazdan gelmeye devam etmektedirler. Belki bir müddet rahat yaşarlar ama tıpkı diktatörler gibi cezalarını çekerek bu dünyadan göçüp giderler de bunu ne gözleri nede kalp gözleri gelecekte başlarına neler geleceğini göremezler. Allah kendilerini çok akıllı zanneden gafillere akıl versin. Bir gün kendi kazdıkları kuyulara, kendilerinin düşeceğini onlara göstersin.Kendi çıkarları için Allah ve Peygamber adlarını kullanarak, zavallı ve saf Müslümanları bitatcı yapıp onları kandırmak çok kolay. Cuma günleri medya ordusuyla Cuma namazlarında giderek Müslüman rolü oynamak ve insanlar arasına fitne sokmak, kardeşi kardeşe düşman etmek çok basit bir düşünceden ibarettir.Ümmet kelimesine sığınmalarını tek amacı, kendi amaçlarının yolunda ilerlemektir. Millete bir şey vermek değildir. Ümmet Padişahlık zamanınsa son buldu. 1923 de bir Millet doğdu bu ülkede. Halada o millet, bu bayrak altında ve bu topraklarda yaşamaktadır. Bu millet sadece Hz. Peygamberin ümmetidir, ondan başkada kimsenin ümmeti olmamıştır, olamazda. Kimse ümmet kelimesine sığınarak, bu milletin dini duygularıyla boşuna oynamasınlar.Ümmet demek; Maneviyattır. Temsil ettiği dinin peygamberine inanıp, onun yolunu seçen kimselere denir. Hz. Muhammet’in yolunda giden, Müslümanların tümüne Hz. Muhammet’in ümmeti denir. Çünkü, gerçek Müslümanlar ona inanıp ona bağlananlardır.Kendilerine peygamber gönderilen toplumlar, o peygamberlerin ümmetleridir. Sadece Padişahlık zamanında insanlar Padişahın ümmeti olarak görülmüş. Çünkü, o zaman da zoraki ümmetlilik hüküm sürmüş.Ümmetin parçalanması demek, içinde bulunduğu ve inandığı dinden ayrılarak bir başka dine geçerek, bir başka peygamberin ümmeti olmak demektir. Bu olay olmadıkça, ümmette parçalanma asla olmaz.Millet ne demek ?. Millet asla ümmet demek değildir. Aynı topraklar üstünde yaşayan ve aynı kökten gelen, ortak kültürel ve gelenekleri olan, aynı kökün soyları olup çoğu kez aynı dili konuşan insan topluluğudur.Milliyetçilik, siyasi bir düşünce olup, o ulusu oluşturan sınıfların ve grupla¬rın ulusal çıkarları, ya da diğer ulusların çıkarlarına oluşturan bir yapıdır.Bu bakımdan Türk Halkına Türk Milleti denir. Bin yıldır aynı kapta kavrulmuş, aynı topraktan ekmek yemiş aynı iman içinde yaşamış, ayrıca vatan aşkı ve iman gücünü kalbinde taşıyan bu millet daima “bir vücuttaki aynı damarlarda akan kan gibiyiz” diyerek, milleti bölmeyi amaçlayanlara, bu milleti, öyle Ümmet uydurmalarıyla asla bölemezler. Türk halkı; bu tür oyunlardan biz yorulduk. Bu uydurma rüyaları görenler yorulmadılar mı ? Milleti ayrıştırma ve kardeşi kardeşe düşürme dilini biran önce terk ederlerse, işte o zaman bizimle din kardeşi olurlar, demektedirler.ARA SIRA BİRAZDA GÜLELİMRüyada GözlükNasrettin Hoca bir gece aniden uyanır.– Hatun, çabuk kalk. Gözlüğüm nerede, bulamıyorum?Kadın, uykulu uykulu,– Hoca, gece yarısı niçin gözlük arıyorsun, der.Hoca telaşlı telaşlı gözlüğünü takar.– Ne demek niçin?Tabii ki rüyada daha iyi görmek için!

Alican Güzeldir

24 Blog Paylaşım

Yorum